Market Survey in Thailand ,Call us Royal Business & Promotion,และบริษัทในเครือ Royal Survey and BusinessTeam

Home Company profile Survey picture/ ภาพกิจกรรมการสำรวจตลาด Customer reference

การรักษาความลับทางธุรกิจ /Confidential Agreement

บริการด้านธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV

We are the organization, Market Survey and ,Business Consulting company. We were established on Febuary 16, 2004  we hope to be the one of the first channel to make the successful business by searching and discovering the benefits data to our customer in order to educate and search the possibilities of market  before establishing or launching a new products to market

Our Staff  have more  an experience for  than 8 years, we have the confidence from every customers in every market such as Industrial market, Service Business Market, Food or Textile industry. Besides this, we provide an Event and Advertising section to our customers

              From the past to until now we have been creating and launching our positive outcome to our customers and we are proud to be the one of our customer’s success and our slogan is : customer’s success is our success

Survey in Thailand, Please call us thai survey company ( reduce your cost and increase your profits )

For the Foreigner and Thai investors we would like to serve you the Trade and Investment data.

Specific Business data

Demand and supply market survey

 

    เราเป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการด้านการสำรวจตลาด และที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยรับทำสำรวจตลาดทั้งในและต่างประเทศ วิเคราะห์และประเมินผล โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ทุกประเภท และรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยส่งเสริมการขายและการตลาดให้กับผู้ประกอบการ ให้ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ก่อนดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาด และสามารถนำผลที่ได้ไปต่อยอดทางธุรกิจของบริษัทลูกค้าต่อไปได้

หจก.โรยัล บิซิเนส แอนด์ โปรโมชั่น มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี ในการทำสำรวจตลาด (survey) โดยทางบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์การทำสูง และทำงานอย่างเป็นระบบ มีระบทำงานเป็นทีม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ งานทุกชิ้นของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบการทำงานและผลงานได้ จากลูกค้าที่ใช้บริการของเราจำนวนมาก เป็นบริษัทชั้นนำและมีชื่อเสียง บริษัทฯ จึงขอนำเสนอผลงานและวิธีการทำงาน เพื่อจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านในโอกาสต่อไป

ขั้นตอนการทำงานวิจัย

1. กำหนดวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย

2. จัดทำแบบสำรวจ(ออกแบบและจัดทำแบบสำรวจ)

3. ออกตลาด ออกพื้นที่สำรวจจริง ( เก็บข้อมูลสำรวจ)

โดยนักทำการสำรวจมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญ

4. รวบรวมข้อมูลคีย์ข้อมูลดิบลงตารางสัดส่วน

5. นำผลที่ได้มา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสรุป โดยรายงานสรุปสามารถแยกย่อยออกเป็น

5.1 รายงานสรุปในรูปแบบ ตารางสัดส่วน %

5.2 รายงานสรุปในรูปแบบรายงานเขียน

5.3 รายงานสรุปในรูปแบบกราฟเชิงเปรียบเทียบ

6. ส่งมอบงาน

บริการของเรา รับทำสำรวจตลาดโดยการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างแบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

รับทำสำรวจตลาดต่างประเทศ ข้อมูลการค้า, คู่แข่ง, การลงทุน, สำรวจความต้องการของตลาด ( Demand & Supply)

โดยทีมงานเก็บข้อมูล จากคนท้องถิ่นที่มีประสบการณ์สูง

เพื่อต้อนรับการรวมตัวกันทางค้าของอาเซียน (AEC) บริษัทฯ จึงขอนำเสนอการสำรวจตลาดในต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมการค้า และการลงทุนของผู้ประกอบการช่วยเพิ่มศักยภาพ และสร้างโอกาสการแข่งขันทางด้านการตลาด มากขึ้น